- prijmeme vodičov na rozvoz jedál

- prijmeme kuchára

- prijmeme pomocnú silu do kuchyne